Chuyên mục: Tin Hải Phát

Cat noc Roman Plaza thang 5 2018 04

Roman Plaza – Cất nóc Toà B2

Một năm rưỡi sau ngày khởi công, hôm nay Roman Plaza của Hải Phát đã chính thức cất nóc Toà B2. Làm công trường vất vả vô cùng với ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm …