TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN ROMAN PLAZA THÁNG 6 2018

Hình ảnh tiến độ thi công dự án RomanPlaza tháng 6 2018 tại công trường.

Xem tiến độ thi công tháng 3/2018 Tại Đây

Tổng thể tiến độ thi công dự án cập nhật tại: http://romanplaza.net/tien-do-thi-cong/

Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 02 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 03 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 04 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 05 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 06 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 07 Tiến độ Roman Plaza tháng 6 2018 08

Video tiến độ Roman tháng 6 2018:

Tu Van Dau Tu Vang FX