Tiến độ Roman Plaza tháng 8 2017

Hình ảnh tiến độ thi công dự án RomanPlaza tháng 8 2017 tại công trường.

Xem tiến độ thi công tháng 7/2017 Tại Đây

Tổng thể tiến độ thi công dự án cập nhật tại: http://romanplaza.net/tien-do-thi-cong/

Video tiến độ Roman tháng 8: