TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN ROMAN PLAZA THÁNG 3 2018

Hình ảnh tiến độ thi công dự án RomanPlaza tháng 3 2018 tại công trường.

Xem tiến độ thi công tháng 12/2017 Tại Đây

Tổng thể tiến độ thi công dự án cập nhật tại: http://romanplaza.net/tien-do-thi-cong/

Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 01 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 02 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 03 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 04 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 05 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 06 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 07 Tien Do Roman Plaza thang 3 2018 08

Video tiến độ Roman tháng 3 2018: