Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017

Tháng 5/2017, Bộ xây dựng tiến hành nghiệm thu Cos 00 phần cao tầng dự án Roman Plaza do Tập đoàn Hải Phát làm chủ đầu tư.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất cập nhật tại công trường dự án đến ngày 22/5/2017: 

Xem thêm: 
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 01
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 02
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 03
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 04
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 05
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 06
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 07
Tiến độ Roman Plaza tháng 5 2017 08
Liên hệ nhận thông tin và hình ảnh cập nhật mới nhất tại công trường:
Giám đốc kinh doanh: 0972835151
Tu Van Dau Tu Vang FX