Tiến độ thi công dự án Roman Plaza tháng 12 2017

Hình ảnh tiến độ thi công dự án RomanPlaza tháng 12 2017 tại công trường.

Xem tiến độ thi công tháng 10/2017 Tại Đây

Tổng thể tiến độ thi công dự án cập nhật tại: http://romanplaza.net/tien-do-thi-cong/

Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 01 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 02 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 03 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 04 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 05 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 06 Tien Do Roman Plaza Thang 12 2017 07

Video tiến độ Roman tháng 12 2017: