Tiến độ thi công Roman Plaza Hà Đông đến tháng 3 2017

Tiến độ thi công dự án Roman Plaza phần cao tầng đến tháng 3/2017:

  • Công tác đào đất tầng hầm đạt 70%,
  • Công tác đổ bê tông đài giằng đạt 35%,
  • Công tác bê tông sàn tầng hầm lửng đạt 30%.

Xem: Tiến độ Roman Plaza đến tháng 2/2017

Toàn cảnh tiến độ dự án tại: http://romanplaza.net/tien-do-thi-cong/

Dưới đây là những hình ảnh thực tế thực hiện qua Flycam thời điểm cuối tháng 03/2017:

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 01

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 02

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 03

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 04

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 05

tiến độ thi công roman plaza hà đông tháng 3 06

Liên hệ nhận thông tin và hình ảnh cập nhật mới nhất tại công trường: Hotline: 0936363459