Mặt bằng chính thức tòa B1 chung cư Roman Plaza

Dưới đây là mặt bằng chính thức tòa B1 chung cư Roman Plaza gồm: 

– Mặt bằng điển hình tầng 7 – 20 tòa B1 Roman Plaza

– Mặt bằng điển hình tầng 21 tòa B1 Roman Plaza

– Mặt bằng điể n hình tầng 22 tòa B1 Roman Plaza

– Mặt bằng điển hình tầng 23 tòa B1 Roman Plaza

– Mặt bằng điển hình tầng 24 tòa B1 Roman Plaza

Mat bang tong the B1 B2 chung cu Roman Plaza

Mặt bằng phân chia tòa B1 B2 dự án Roman Plaza

Mat bang dien hinh tang 7-20 toa B1 chung cu Roman Plaza
Mat bang dien hinh tang 21 toa B1 chung cu Roman Plaza
Mat bang dien hinh tang 22 toa B1 chung cu Roman Plaza
Mat bang dien hinh tang 23 toa B1 chung cu Roman Plaza
Mat bang dien hinh tang 24 toa B1 chung cu Roman Plaza

Xem toàn bộ cập nhật thiết kế dự án tại: http://romanplaza.net/thiet-ke/

Download bản đẹp full HD Brochure dự án TẠI ĐÂY