[21/12] Cập nhật bảng giá dự án Roman Plaza

Roman Plaza cập nhật bảng giá mới nhất căn 2PN:

[21/12] Bảng giá căn 2PN dự án Roman Plaza

[21/12] Bảng giá căn 2PN dự án Roman Plaza

Bảng giá mới nhất căn 3PN

[21/12] Cập nhật bảng giá 3PN dự án Roman Plaza

[21/12] Cập nhật bảng giá 3PN dự án Roman Plaza

Các chính sách ưu đãi dự án Roman Plaza:

Chi tiết quà tặng tháng 11 dự án Roman Plaza

Chi tiết quà tặng tháng 12 dự án Roman Plaza